Alle pensjonister og andre interesserte over 60 år kan bli medlem i Pensjonistuniversitetet i Larvik.
Medlemskontingenten er for tiden kr. 300,- per år.

Send din innmelding i Pensjonistuniversitetet i Larvik ved å fylle ut og sende inn dette formularet:

Medlem
  • Ja
  • Nei
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.